KARMAKARMA
YOGA

Stundenplan

Woche 50, 11.12.2017 - 17.12.2017

Montag, 11.12.2017

18:30 - 19:45 Uhr
Raum 2
Alle Level
18:00 - 18:45 Uhr
Raum
Alle Level
19:15 - 20:45 Uhr
Raum 1
Level 1
19:45 - 20:45 Uhr
Raum 2
Alle Level

Dienstag, 12.12.2017

12:45 - 13:30 Uhr
Raum 1
Level 1
18:30 - 19:45 Uhr
Raum 1
Level 1+2
19:00 - 20:15 Uhr
Raum 2
Alle Level
19:45 - 21:00 Uhr
Raum 1
Alle Level

Mittwoch, 13.12.2017

10:00 - 11:30 Uhr
Raum 1
Level 1
19:00 - 20:30 Uhr
Raum 2
Level 2
19:15 - 20:45 Uhr
Raum 1
Level 1

Donnerstag, 14.12.2017

18:30 - 20:00 Uhr
Raum 1
Alle Level
18:30 - 19:45 Uhr
Raum 1
Alle Level
20:00 - 21:30 Uhr
Raum 2
Prepare Level 2
20:00 - 21:15 Uhr
Raum 1
Level 1+2

Freitag, 15.12.2017

10:00 - 11:30 Uhr
Raum 1
Level 1
18:00 - 19:30 Uhr
Raum 1
Level 1+2
18:00 - 19:30 Uhr
Raum 1
Alle Level

Samstag, 16.12.2017

10:30 - 12:00 Uhr
Raum 1
Level 1
12:45 - 14:15 Uhr
Raum 1
Alle Level

Sonntag, 17.12.2017

09:30 - 11:00 Uhr
Raum 2
Intro + Level 1
11:00 - 12:30 Uhr
Raum 1
Level 1
16:30 - 18:00 Uhr
Raum 1
Alle Level
18:00 - 19:30 Uhr
Raum 1
Level 2

Woche 51, 18.12.2017 - 24.12.2017

Montag, 18.12.2017

18:30 - 19:45 Uhr
Raum 2
Alle Level
Manuela Eilers
entfällt am 18.12
18:00 - 18:45 Uhr
Raum
Alle Level
19:15 - 20:45 Uhr
Raum 1
Level 1
19:45 - 20:45 Uhr
Raum 2
Alle Level

Dienstag, 19.12.2017

12:45 - 13:30 Uhr
Raum 1
Level 1
18:30 - 19:45 Uhr
Raum 1
Level 1+2
19:00 - 20:15 Uhr
Raum 2
Alle Level
19:45 - 21:00 Uhr
Raum 1
Alle Level

Mittwoch, 20.12.2017

10:00 - 11:30 Uhr
Raum 1
Level 1
19:00 - 20:30 Uhr
Raum 2
Level 2
19:15 - 20:45 Uhr
Raum 1
Level 1

Donnerstag, 21.12.2017

18:30 - 19:45 Uhr
Raum 1
Alle Level
18:30 - 20:00 Uhr
Raum 2
Level 1
20:00 - 21:15 Uhr
Raum 1
Level 1+2
20:00 - 21:30 Uhr
Raum 1
Prepare Level 2

Freitag, 22.12.2017

10:00 - 11:30 Uhr
Raum 1
Level 1
18:00 - 19:30 Uhr
Raum 1
Level 1+2
18:00 - 19:30 Uhr
Raum 2
Alle Level
Attila Gyömrei
entfällt am 22.12.

Samstag, 23.12.2017

10:30 - 12:00 Uhr
Raum 1
Level 1
12:45 - 14:15 Uhr
Raum 1
Alle Level
Michel Schwarzkopf
entfällt am 23.12

Sonntag, 24.12.2017

09:30 - 11:00 Uhr
Raum 2
Intro + Level 1
Anja Keimes
entfällt am 24.12 wegen Feiertag
11:00 - 12:30 Uhr
Raum 1
Level 1
René Küpper
entfällt am 24.12 wegen Feiertag
16:30 - 18:00 Uhr
Raum 1
Alle Level
Sandra Pollmann
entfällt am 24.12 wegen Feiertag
18:00 - 19:30 Uhr
Raum 1
Level 2
Marjorie Favre
entfällt am 24.12 wegen Feiertag